De gezondheid van de werknemer
Het verschilt van persoon tot persoon waar de grenzen van de belastbaarheid liggen.

De fysieke conditie, de werkhouding en de mate van beweging tijdens en buiten het werk zijn nogal eens eenzijdig of beperkt. Ook daardoor kunnen op den duur klachten ontstaan.

Hoge werkdruk leidt vaak tot veranderingen in het voedings- en slaappatroon die op de langere duur een aanslag zijn op de gezondheid. Het kan individuele medewerkers helpen een gezonde leefstijl te volgen wanneer daar ook vanuit het bedrijf meer aandacht aan wordt geschonken.

Salbar Fysiotherapie geeft over al deze onderwerpen voorlichting, training en advies aan individuen en groepen. Aan de hand van vragenlijsten wordt de gezondheid van medewerkers in kaart gebracht en wordt het verloop van de klachten nauwkeurig gevolgd.

Zo nodig begeleidt Salbar Fysiotherapie ook mensen die om gezondheidsredenen uitgeschakeld zijn geweest bij hun reïntegratie in het arbeidsproces.

Salbar Fysiotherapie is:

  • Individuele voorlichting over lichaamshouding en manier van bewegen tijdens het werk;
  • Spreekuur binnen het bedrijf;
  • Massage en preventieve fysiotherapie op de werkplek;
  • Stressbestrijding op de werkplek