Creativiteit en productiviteit staan in veel moderne bedrijven in Amsterdam en omgeving hoog aangeschreven.

Jonge mensen maken tegenwoordig een vliegende start op de arbeidsmarkt, maar leven ook met angst en onzekerheid als gevolg van de huidige, traag lopende economie.

Juist nu komt het er voor bedrijven op aan te zorgen voor een vaste kern van medewerkers die zich goed voelen op hun werk, gemotiveerd zijn en productief blijven.

Salbar Health Concept gaat er van uit dat mensen ondanks de dreigende recessie goede prestaties kunnen leveren als ze dat onder gezonde omstandigheden en op een fysiek verantwoorde manier doen.

Door alle hoofdarbeid die vandaag de dag gedaan wordt, krijgt de lichamelijke kant van het werk vaak te weinig aandacht. Totdat het lichaam protesteert met pijn en hardnekkige klachten die niet meer lijken over te gaan.

Plezier in het werk is op de huidige arbeidsmarkt een belangrijk criterium. Dat lijkt een ongrijpbaar verschijnsel, maar bedrijven kunnen er wel degelijk voor zorgen dat mensen zich lekker voelen op hun werk. De werkomstandigheden spelen daarin een grotere rol dan vaak gedacht wordt.

Door preventief aandacht te geven aan de fysieke kant van het werk kunnen bedrijven voorkomen dat medewerkers uitgeschakeld raken door lichamelijke klachten.

Preventie = Het zoeken naar de goede balans

Bij het werken aan het verhelpen van bestaande klachten en het voorkomen van nieuwe draait het om het herstellen en handhaven van de balans tussen de belasting en de belastbaarheid; de draaglast en de draagkracht.

Die balans speelt op drie niveaus: de werkplek, de werknemer en de organisatie.