De inrichting van de werkplek

Aan veel werkplekken valt uit ergonomisch oogpunt veel te verbeteren en te veranderen om de belasting meer in evenwicht te brengen met de belastbaarheid van de betrokken medewerkers. De Arbo-wet geeft hiervoor weliswaar duidelijke richtlijnen, maar het komt er niet altijd van die onder de gegeven omstandigheden in de bedrijfruimte te realiseren.

Salbar Ergonomie kan dan met praktische voorlichting en concreet advies de oplossing bieden:

  • Advies over de arbeidsomstandigheden op basis van risicoanalyse en werkplekanalyse
  • Groepsvoorlichting op het gebied van houding en werkplekinrichting;
  • Individuele voorlichting over lichaamshouding en manier van bewegen tijdens het werk
  • Een spreekuur binnen het bedrijf